ZZA

ZZA – Zdravotník zotavovacích akcí je kurz akreditovaný MŠMT a opravňuje držitele k výkonu zejména zdravotníka na táborech, školách v přírodě apod.  

 
Co se naučím? 
 • První pomoc v různorodých situacích, včetně kardiopulmonální resuscitace s AED  
 • Záchranu tonoucího z vody 
 • Právní předpisy související s výkonem funkce zdravotníka a zotavovacích akcí 
 • Základy nauky o nemocech a hygieny, včetně prevence, podávání léků atd. 
 • Práci se zdravotnickou dokumentací 
 • Jak pečovat o nemocné v rámci zdravotnické akce 
 • Základy anatomie a somatologie člověka 
 • Součástí je praktická výuka první pomoci, manipulace s pacientem, obvazování atd. 
Co budu moci se ZZA dělat? 
 • Zdravotníka na zotavovacích akcích 
 • Zdravotníka na školách a škollách v přírodě
 • Zdravotníka na společensko-kulturních akcích 
 • Zdravotníka na sportovních akcích 
Kolik kurz stojí? 
 • Cena kurzu je 1550,- Kč, při účasti větší skupiny lze domluvit množstevní slevu 
Dostanu nějaký certifikát? 
 • Každý úspěšný absolvent kurzu dostane osvědčení o rekvalifikaci s neomezenou platností.