ZZA

Co je kurz ZZA?

Zdravotník zotavovacích akcí je akreditovaný kurz MŠMT. Na kurzu strávíte dva víkendy, při kterých se
naučíte vše, co potřebujete ke splnění závěrečné zkoušky, po které obdržíte certifikát o absolvování rekvalifkačního kurzu.

  • Veškeré informace k poskytování první pomoci si následně prakticky vyzkoušíte
  • Součástí kurzu je též trénink záchrany z vody v bazénu
  • Po absolvování kurzu jste schopni a oprávněni, být zdravotníky na táborech a školních akcích
  • Vyzkoušíte si například obvazování, manipulaci s poraněným, resuscitaci včetně používání AED