Člen první pomoci

Člen první pomoci, dříve známý jako “instruktorák” je kurz akreditovaný MŠMT. Certifikát opravňuje držitele k výkonu zdravotníka na zotavovacích akcích, ale také například školitele první pomoci ve firmách, v autoškolách atd.

Co se naučím?

  • První pomoc v různorodých situacích, včetně kardiopulmonální resuscitace s AED
  • Právní předpisy související s výkonem funkce zdravotníka a zotavovacích akcí, bezpečnost práce
  • Systém přednemočniční neodkladné péče a integrovaného záchranného systému v ČR
  • Základy nauky o nemocech a hygieny, včetně prevence, podávání léků atd.
  • Práci se zdravotnickou dokumentací
  • Jak pečovat o nemocné v rámci zdravotnické akce
  • Základy anatomie a somatologie člověka
  • Základy rétoriky a organizace výuky první pomoci
  • Součástí je i praktická výuka 

 

Co budu moci se ČPP dělat?

  • Zdravotníka na zotavovacích akcích
  • Zdravotníka na školách a školách v přírodě
  • Zdravotníka na společensko-kulturních akcích
  • Zdravotníka na sportovních akcích
  • Školitele první pomoci v autoškolách
  • Školitele první pomoci ve firmách a na pracovištích
  • Školitele první pomoci a zdravovědy na všech stupních vzdělávání
  • Garanta první pomoci na pracovišti

Kolik kurz stojí?

 • Cena kurzu je 5300,- Kč, při účasti větší skupiny lze domluvit množstevní slevu

Dostanu nějaký certifikát?

 • Každý úspěšný absolvent kurzu dostane osvědčení o rekvalifikaci s neomezenou platností.

Kdy se kurz koná?

 • Aktuální termíny zjistíte v kategorii „Vypsané kurzy“.