Ukázky první pomoci

Věnujeme se i ukázkám první pomoci a plně vybaveného sanitního vozu na různých, zejména dětských, akcích. Máme za sebou ukázky na dětský dnech, sportovních dnech, v kroužcích první pomoci a mladých hasičů apod.