Zdravotník zotavovacích akcí

ZZA – Zdravotník zotavovacích akcí je kurz akreditovaný MŠMT a opravňuje držitele k výkonu zejména zdravotníka na táborech, školách v přírodě apod.  

Co se naučím? 

  • První pomoc v různorodých situacích, včetně kardiopulmonální resuscitace s AED  
  • Záchranu tonoucího z vody 
  • Právní předpisy související s výkonem funkce zdravotníka a zotavovacích akcí 
  • Základy nauky o nemocech a hygieny, včetně prevence, podávání léků atd. 
  • Práci se zdravotnickou dokumentací 
  • Jak pečovat o nemocné v rámci zdravotnické akce 
  • Základy anatomie a somatologie člověka 
 • Součástí je praktická výuka první pomoci, manipulace s pacientem, obvazování atd. 
Co budu moci se ZZA dělat? 
  • Zdravotníka na zotavovacích akcích 
  • Zdravotníka na školách a škollách v přírodě
  • Zdravotníka na společensko-kulturních akcích 
 • Zdravotníka na sportovních akcích 
Kolik kurz stojí? 
 • Cena kurzu je 1800,- Kč, při účasti větší skupiny lze domluvit množstevní slevu 
Dostanu nějaký certifikát? 
 • Každý úspěšný absolvent kurzu dostane osvědčení o rekvalifikaci s neomezenou platností. 

Kdy se kurz koná?

 • Aktuální termíny zjistíte v kategorii „Vypsané kurzy“.