Člen první pomoci

Člen první pomoci, dříve známý jako “instruktorák” je kurz akreditovaný MŠMT. Certifikát opravňuje k výkonu funkce školitele první pomoci ve firmách, v autoškolách atd.

Co se naučím?

 • První pomoc v různorodých situacích, včetně kardiopulmonální resuscitace s AED
 • Právní předpisy související s výkonem funkce zdravotníka a zotavovacích akcí, bezpečnost práce
 • Systém přednemočniční neodkladné péče a integrovaného záchranného systému v ČR
 • Základy nauky o nemocech a hygieny, včetně prevence, podávání léků atd.
 • Práci se zdravotnickou dokumentací
 • Jak pečovat o nemocné v rámci zdravotnické akce
 • Základy anatomie a somatologie člověka
 • Základy rétoriky a organizace výuky první pomoci
 • Součástí je i praktická výuka

Co budu moci se ZZA dělat?

 • Zdravotníka na společensko-kulturních akcích
 • Zdravotníka na sportovních akcích
 • Školitele první pomoci v autoškolách
 • Školitele první pomoci ve firmách a na pracovištích
 • Školitele první pomoci a zdravovědy na všech stupních vzdělávání
 • Garanta první pomoci na pracovišti

Kolik kurz stojí?

 • Cena kurzu je 7500,- Kč, při účasti větší skupiny lze domluvit množstevní slevu

Dostanu nějaký certifikát?

 • Každý úspěšný absolvent kurzu dostane osvědčení o rekvalifikaci s neomezenou platností.

Kdy se kurz koná?

 • Aktuální termíny zjistíte v kategorii „Vypsané kurzy“
 • Chcete kurz individuálně nebo pro větší skupinu? Pro individuální cenovou nabídku nás kontaktujte na kurzy@blomal.cz