Zdravotník zotavovacích akcí

ZZA – Zdravotník zotavovacích akcí

je kurz akreditovaný MŠMT a opravňuje držitele k výkonu zejména zdravotníka na táborech, školách v přírodě apod.

Co se naučím?

 • První pomoc v různorodých situacích, včetně kardiopulmonální resuscitace s AED
 • Záchranu tonoucího z vody
 • Právní předpisy související s výkonem funkce zdravotníka a zotavovacích akcí
 • Základy nauky o nemocech a hygieny, včetně prevence, podávání léků atd.
 • Práci se zdravotnickou dokumentací
 • Jak pečovat o nemocné v rámci zdravotnické akce
 • Základy anatomie a somatologie člověka
 • Součástí je praktická výuka první pomoci, manipulace s pacientem, obvazování atd.

Co budu moci se ZZA dělat?

 • Zdravotníka na zotavovacích akcích
 • Zdravotníka na školách a škollách v přírodě
 • Zdravotníka na společensko-kulturních akcích
 • Zdravotníka na sportovních akcích

Kolik kurz stojí?

 • Cena kurzu je 2500,- Kč, při účasti větší skupiny lze domluvit množstevní slevu

Co budu moci se ZZA dělat?

 • Dostanu nějaký certifikát?

Kdy se kurz koná?

 • Aktuální termíny zjistíte v kategorii „Vypsané kurzy“.